Tràmits online
Seu electrònica> Tràmits> Validació de documents electrònics

Validació de documents electrònics

Mitjançant aquest Servei de Validació de Documents Electrònics es pot verificar per part de l'interessat, o per terceres persones o entitats afectades, la validesa i veracitat de la informació d'un document electrònic identificat a través del Codi Segur de Verificació (CSV) o del Codi de Verificació Electrònic (CVE).


Comprovació amb codi de validació

*Camps obligatoris